Bläddrar: byggmaterial

Det finns flera orsaker till de senaste årens prisökningar på byggmaterial. Konkurrensverket lyfter särskilt fram hög marknadskoncentration, riggade upphandlingar samt rabatter och ersättningsvillkor.

Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 i jämförelse med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Även andra kostnader steg mycket. Dock ökade lönekostnaderna minst.