Bläddrar: byggmaterial

Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 i jämförelse med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Även andra kostnader steg mycket. Dock ökade lönekostnaderna minst.