Bläddrar: Byggmaterialindex

Jämfört med första kvartalet 2021, ökade försäljningen i byggmaterialhandeln under årets första kvartal med 18,9 procent, mätt på jämförbara enheter och löpande priser. Det visar Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex.

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att den totala försäljningen i bygghandeln ökade med 11,7 procent under 2021, vilket är bättre än 2020 då Byggmaterialindex växte med 10 procent. Konsumenthandeln har dock tappat.

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar en tillväxt på drygt 11 procent för byggmaterialhandeln under 2021. För 2022 är prognos en försäljningstillväxt på 4 procent jämfört med 2022.