Bläddrar: Byggmaterialindex

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar en tillväxt på drygt 11 procent för byggmaterialhandeln under 2021. För 2022 är prognos en försäljningstillväxt på 4 procent jämfört med 2022.

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att den totala försäljningen i bygghandeln ökade med 11,7 procent under 2021, vilket är bättre än 2020 då Byggmaterialindex växte med 10 procent. Konsumenthandeln har dock tappat.

Jämfört med första kvartalet 2021, ökade försäljningen i byggmaterialhandeln under årets första kvartal med 18,9 procent, mätt på jämförbara enheter och löpande priser. Det visar Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex.