Bläddrar: Byggstartsindikator

Byggfaktas Byggstartsindikator indikerar att bostadsbyggandet har saktat in och minskat en aning de senaste månaderna. Indikatorn visar en ökning med 6 procent januari 2021 – januari 2022, vilket ska vara den lägsta ökningstakten sedan sommaren 2020.

Byggfaktas Byggstartsindikator för nyproduktionsprojekt har ökat med 12 procent mellan februari 2021 och februari 2022. På årsbasis är ökningen störst för bostäder medan byggandet i övriga sektorer ökar snabbare på månadsbasis.

Mellan mars 2021 och mars 2022 ökade Byggfaktas Byggstartsindikator med 8,2 procent, vilket är den lägsta årliga ökningstakten sedan sommaren 2020. Även den månatliga ökningstakten var lägre.

Enligt Byggfaktas Byggstartsindikator har byggandet fortsatt att öka i stabil takt under maj. Byggstarterna av nyproduktionsprojekt har ökat med 1,0 procent under maj månad i år, och mellan maj 2021 och maj 2022 har byggstarterna ökat med 8 procent.