Bläddrar: Finja Betong

Finja Betongs nya digitala mängdberäknare för murbruk räknar fram rätt antal säckar som behövs för sträng- och fullfogsmurning.

Ange skikttjocklek och ytarea, så beräknar Finja Betongs nya digital mängdberäknare för putsbruk hur många säckar som behövs. Verktyget finns tillgängligt både på Finjas webbplats och som ett fristående digitalt verktyg.

Finja Betongs nya Väggspackel ECO är en del av lagasortimentet och det ska genom ett modifierat recept ha ett minskat koldioxidutsläpp på 17 procent jämfört med tidigare spackel.

Finja Betongs Mursystem Exakt har utökats med produkten Murbruk Exakt Vinter som är framtagen för att underlätta murningsarbeten under vintertid.

Finja Betongs nya digitalt verktyg för produktval och mängdberäkning av golvprodukter, fix och fog ska ge ett stöd vid byggnation…