Bläddrar: Fiskarheden

Familjeföretaget Älvdalsfönster AB stod inför en generationsväxling men det var inte aktuellt med övertagande inom familjen. Nu tar Fiskarheden Trävaru AB över som ägare till ett av Sveriges äldsta fönsterföretag.