Bläddrar: Hållbarhet

Henrik Forsgren har anställts som hållbarhetsspecialist med energifokus på Riksbyggen och han ska stötta organisationen både vid nyproduktion och förvaltning.

År 2045 ska alla processer inom HSB:s nyproduktion vara verkligt hållbara. Därför infördes den 1 januari 2022 ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

2020 års bokslut visar att Beijer Byggmaterial på mindre än två år har ökat omsättningen från drygt 7 miljarder till cirka 8 miljarder kronor. Med den nya ägaren CVC Capital vid ratten, är siktet inställt på en bra bit över 10 miljarder kronor.