Bläddrar: hållbart byggande

År 2045 ska alla processer inom HSB:s nyproduktion vara verkligt hållbara. Därför infördes den 1 januari 2022 ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

Intresset för hållbart byggande har ökat stort. Nu tar Isotimber in kapital för att kunna öka expansionstakten. Bolaget har ökat försäljningen  för varje år och 2021 ser ut att bli ett nytt år med tillväxt med en omsättning på drygt 22 miljoner kronor.