Bläddrar: Hantverkarbarometern

Beijer Byggmaterials andra Hantverkarbarometer visar att en tredjedel av de tillfrågade hantverkarna har haft färre uppdrag i år på grund av prisökningar och materialbrist, och i höst spås ännu sämre tider.

Majoriteten av Sveriges hantverkare anser att Rot-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen. Det visar Hantverkarbarometern som Beijer Byggmaterial lanserar idag.