Bläddrar: HSB

HSB har återigen utsetts till Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen. Det anses mest hållbart inom kategorin nyproduktion när konsumenterna får välja, enligt en undersökning av strategiföretaget Differ.

År 2045 ska alla processer inom HSB:s nyproduktion vara verkligt hållbara. Därför infördes den 1 januari 2022 ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

HSBs nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner har internrekryterat två nya regionchefer: Susanna Nyhrén och Christofer Boman. De får uppdraget att nå betydligt…