Bläddrar: Iggesunds sågverk

Holmen investerar 400 miljoner kronor för att höja förädlingen och öka kapaciteten vid Iggesunds Sågverk. Satsningen är ett led i…