Bläddrar: Installationsbranschen

Projektet ”Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen” ska undersöka om det är möjligt att öka återbruket i installationsbranschen. Ett krav är att samtliga aktörer i värdekedjan ställer om.