Bläddrar: Isover

Isovers nya Kretsull är en 100 procents återvunnen glasull som uppges minimera klimatpåverkan. Den ska vara naturligt obrännbar samt okänslig för fukt,  vilket gör att den kräver varken brandhämmare eller mögelgifter.