Bläddrar: Kemikalieinspektionen

Impregnerat virke används vid byggen av exempelvis altaner och uteplatser och har en förväntad livslängd på över 20 år eller längre. Enligt Kemikalieinspektionen innehåller inte tryckimpregnerat virke gifter som är direkt farliga för hälsan.