Bläddrar: klimatdeklarationer

År 2045 ska alla processer inom HSB:s nyproduktion vara verkligt hållbara. Därför infördes den 1 januari 2022 ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 behöver bygg- och fastighetssektorn minska sitt klimatavtryck betydligt. En viktig pusselbit är återbruk av byggmaterial i stor skala och då behövs marknadsplatser för produkterna.