Bläddrar: logistik

Autonoma truckar, Automatically Guided Vehicles (AGV), ska användas för att öka effektiviteten i Julas centrallager vid Skara. På så sätt ska företaget hantera det ökade logistikflödet och kraven på hållbar logistik.

Benders Sverige AB har köpt en fastighet i Umeå för att bygga ett logistikcentrum i syfte att ersätta lastbilstrafiken till Norrland med tåg. Efterfrågan ökar i norr och den vill bolaget möta på ett hållbart  och klimatvänligt sett.