Bläddrar: Masonite

Grunden i konceptet är anpassningsbara byggelement, skräddarsydda för olika typer av skolbyggnader. Kärnan utgörs av Masonite Beams lättbalkar, som ersätter massiva träbalkar i såväl tak som väggar och golvbjälklag.