Bläddrar: Meag VA-System

Volati-ägda S:t Eriks förvärv av Meag VA-System kommer att granskas av Konkurrensverket. Köpare av va-produkter anmälde förvärvet och myndigheten anser att ett samgående mellan bolagen kan leda till ett minskat konkurrenstryck.