Bläddrar: Mivall Byggross AB

Svenska Trävarugruppen AB, STVG, förvärvar Mivall Byggross AB i Sundsvall. Målet är att skapa ett starkt fäste för bästa kundservice under tillväxtresan i norra Sverige.