Bläddrar: Navet

Affärskonsulterna Navet bedömer att gör-det-själv-marknaden troligtvis minskar i år, men samtidigt kommer energirenoveringar att öka. Enligt beräkningar minskar hushållens inköp av byggmaterial med cirka 10 procent.

Under 2021 ökade den totala underhållsvolymen inom bostäder och lokaler med närmare 3 procent. Det uppger Navet AB som dock bedömer att den positiva utvecklingen bryts under 2022 och 2023.

Av 100 större privata fastighetsbolag och kommunägda bostadsbolag tror drygt 40 procent att deras underhållsvolym kommer att öka under 2022. Det visar en färsk undersökning av Navet AB.

De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna ökade totalt med 3 procent 2021 jämfört med 2020. Utvecklingen var dock olika i regionerna, inte minst i storstadslänen. Det visar Navets senaste byggmarknadsrapport.

Konsumentförtroendet viker på bygg- och fastighetsmarknaden. Det hävdar Navet som hänvisar till att antalet bygglov för småhus har minskat med två procent under årets två första månader jämfört med samma period förra året.

Under de senaste sex månaderna har antalet beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler minskat med 13 respektive 35 procent jämfört med föregående sexmånadersperiod. Det visar Navets senaste sammanställning av statistik från SCB.

Husbyggandet inom kontor, handel och hotell visar en positiv utveckling. Under årets första kvartalet påbörjades projekt för närmare 12 miljarder kronor, visar Navets nya konjunkturrapport.

Under årets första tre månader minskade omsättningen i den byggmaterielrelaterade handeln. Nedgången var marginell, men Navet varnar för att det finns risk för en svag utveckling resten av året.

Enligt SCB påbörjades strax över 3 000 lägenheter i småhus under första kvartalet 2022. Det är en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2021. Navet pekar på att småhusbyggandet påverkas av många negativa faktorer.