Bläddrar: Peab

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.

Vid bygget av Platinan i Göteborg satte Derome och Peab upp en 130 kvadratmeter stor pop-up-butik med 500 artiklar, vilket ska ha minskat utsläppen från Deromes materialleveranser med 60 procent.