Bläddrar: Peab

I stället för att slängas har material som skulle bytas ut återanvänts i ett samarbete mellan Peab Byggservice och Familjebostäder i Göteborg.

Vid bygget av Platinan i Göteborg satte Derome och Peab upp en 130 kvadratmeter stor pop-up-butik med 500 artiklar, vilket ska ha minskat utsläppen från Deromes materialleveranser med 60 procent.

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.