Bläddrar: PEFC

PEFC har bestämt att virke från Ryssland och Belarus är konfliktvirke och därmed tillåts inte handel med trä och träbaserade produkter från dessa länder inom PEFC.