Bläddrar: plastgolv

Mängden spill kan bli stort vid installation av plastgolv – upp till 10 procent spill i form av restbitar. Därför har golvbranschen agerat för att öka golvåtervinningen och det har lett till att 436 ton spill samlades in 2021.