Bläddrar: Plockhugget

Plockhugget verkar för att göra det lätt för trä- och byggbranschen att stödja ett mer motståndskraftigt och ekologiskt hållbart brukande av Svenska skogar. Detta är möjligt genom deras certifikatsystem för hyggesfri trävara som fungerar ungefär som val av grön el, fast för trä- och byggbranschen.