Bläddrar: Presto

I samarbete med Presto lanserar Woody Bygghandel ett nytt paket av digitala utbildningar inom arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet för hantverkare. De ska möta de krav som ställs av till exempel Arbetsmiljöverket och beställare i branschen.