Bläddrar: SCB

Under 2021 ökade beståndet av bostäder genom ny- och ombyggnad till 52 970 lägenheter vilket är cirka 2 procent färre än året innan. Antalet lägenheter ökade i flerbostadshus medan de minskade i småhus. Det visar statistik från SCB.

Totalt började cirka 14 100 nya bostadslägenheter att byggas under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre jämfört med samma kvartal 2021, då 16 242 lägenheter började byggas. Det visar statistik från SCB.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 24,4 procent april 2021 – april 2022. Mellan mars och april 2022 ökade materialkostnaderna med 5,6 procent. Armeringsstål ökade mest med 107,2 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Entreprenörernas byggvarukostnader ökade med 20,4 procent mars 2021 – mars 2022. Februari – mars 2022 ökade materialkostnaderna med 3,5 procent. Mest ökade armeringsstål med 75,7 procent. Det visar ny statistik från SCB.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 16,9 procent februari 2021 – februari 2022. Mellan januari och februari 2022 ökade materialkostnaderna med 1,4 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Cirka 63 900 lägenheter började att byggas under 2021, vilket är 16 procent fler lägenheter än 2020 då 54 869 lägenheter påbörjades. 2021 är det starkaste året sedan 2017, visar SCB:s senaste statistik.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 17,2 procent december 2020 – december 2021. Mellan november och december 2021 ökade materialkostnaderna med 0,1 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.