Bläddrar: Sinfra

Från och med januari 2022 är Optimera Svenska AB ny ramavtalsleverantör till Sinfra och dess medlemmar i Sverige, vilka bedriver verksamheter inom fjärrvärme, va och el.