Bläddrar: Skanska Sverige

Sara Gorton har anställts som ny hållbarhetschef i Skanska Sverige. Hon efterträder Johan Gerklev som går vidare till nya uppgifter…