Bläddrar: Skogsindustrierna

Sveriges sågverks satta produktionsrekord 2021 med 19 miljoner kubikmeter. Efterfrågan på trä och träprodukter är fortsatt stor, men nu väntas marknaden gå mot en mer stabil situation.