Bläddrar: Smidmek

Henrik Andersson har anställts som avdelningschef på Smidmek som ett led i företagets expansionsfokus i västra Sverige.