Bläddrar: Södra

Södra erbjuder ett nytt sortiment för stormskadat leveransvirke i syfte att underlätta för Södras medlemmar att hantera skadad skog efter de senaste stormarna, vilka beräknas ha fällt över 2 miljoner kubikmeter skog.

Den fortsatt höga efterfrågan på skogsprodukter och skenande kostnader på bland annat drivmedel gör att Södra höjer priserna för timmer, massaved, klentimmer och bränsleved.

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika forskningsprojekt som syftar till att öka användningen av lövträ, bland annat inom byggprodukter.