Bläddrar: SONSA BUSINESS AB

Som ett led i Svenska Trävarugruppen AB:s fokusering på marknad och logistik, byter koncernen namn till SONSA Business AB, SONSAB. Företaget omfattar idag fyra verksamheter med starka marknadspositioner.