Bläddrar: Stora Enso

Den stora efterfrågan på sågade trävaror gör att Stora Enso-ägda Ala Sågverk utanför Ljusne i södra Hälsingland ökar produktionstakten. Sågverket övergår till dygnet-runt-drift och ska anställa 50 personer.