Bläddrar: Svensk Ventilation

Det är uppenbart att dagens byggregler och dess funktionskrav öppnar för missförstånd då man bara ser till det numeriska värdet. Det menar organisationerna Svensk Ventilation, Funktionskontrollanterna, Plåt & Ventföretagen, Swesiaq och Installatörsföretagen i en gemensamt skriven artikel.