Bläddrar: Svenska Hus

Nils Rydh byter roll från ansvarig för projektutveckling till vd på Svenska Hus. Till vice vd har bolaget utsett ekonomichefen…