Bläddrar: Svenska Miljöinstitutet IVL

På uppdrag av Svenskt Trä har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat EPD-generatorn som ska göra det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågade trävaror, och att beräkna olika materialvals klimateffekter.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram Byggåterbruksguiden som ska ge privatpersoner inspiration och ökade kunskaper om hur man återanvänder byggprodukter och byggmaterial. Målet är öka den cirkulära användningen.

Pehr Hård blir ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutets dotterbolag Basta och han ska lägga särskilt fokus kemikaliefrågorna.