Bläddrar: Svenska Trävarugruppen AB

Som ett led i Svenska Trävarugruppen AB:s fokusering på marknad och logistik, byter koncernen namn till SONSA Business AB, SONSAB. Företaget omfattar idag fyra verksamheter med starka marknadspositioner.

Svenska Trävarugruppen AB, STVG, förvärvar Mivall Byggross AB i Sundsvall. Målet är att skapa ett starkt fäste för bästa kundservice under tillväxtresan i norra Sverige.