Bläddrar: Svenskt Trä

På uppdrag av Svenskt Trä har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat EPD-generatorn som ska göra det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågade trävaror, och att beräkna olika materialvals klimateffekter.