Bläddrar: Sweden Green Building Council

Grönt byggande blir en viktig valfråga enligt en färsk Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av Sweden Green Building Council, SGBC. Den mest prioriterade frågan är koldioxidutsläpp.