Bläddrar: Swerock

Swerocks Eco-Betong, en klimatförbättrad betong, blir nu företagets nya standardbetong. Det kommer enligt Swerock att reducera utsläppen av koldioxid med minst tio procent i varje enskilt projekt.