Bläddrar: Vizcon

XL-Bygg lanserar tillsammans med Vizcon ett verktyg som hjälper kunderna att beräkna materialåtgång och ta fram 3D-visualiseringar av byggkonstruktioner. Syftet är att förenkla kundernas byggprojekt och minska materialsvinnet.