Bläddrar: Volati

Volati-ägda S:t Eriks förvärv av Meag VA-System kommer att granskas av Konkurrensverket. Köpare av va-produkter anmälde förvärvet och myndigheten anser att ett samgående mellan bolagen kan leda till ett minskat konkurrenstryck.

Christos Selman har utnämnts till ny vd för Heco Nordiska AB. Han ersätter Owe Klippel, grundare och nuvarande vd som kommer att vara rådgivare under en övergångsperiod.

För drygt ett år sedan förvärvade industrigruppen Volati samtliga aktier i Heco Nordiska. Målet är att göra Heco till ett ledande infästningsbolag i Skandinavien. Nu överförs infästningsvarumärket Fast till Heco.