Bläddrar: Wibe Ladders

Under våren 2022 började Wibe Ladders använda ett certifierat aluminium i sin produktion i Nässjö. Det smälts med hjälp av vattenkraft och geotermisk energi och certifieringen garanterar att koldioxidavtrycket inte är mer än 4 kg CO2e per kg aluminium, vilket är en fjärdedel jämfört med världsgenomsnittet.

Wibe Ladders uppger att företaget är först i världen med att tillverka sina aluminiumstegar med hjälp av förnybar el. Den gula färgen gör stegarna lätta att känna igen.

Wibe Ladders lanserar en ny höjd på sina arbetsbockarna 55AB och 55ABR. Med de nya 5-stegsversionerna ska man kunna utnyttja bockarnas stabilitet och rörelseutrymme på ännu högre höjder.