Bläddrar: WSP

WSP har rekryterat Camilla Mattsson som ny hållbarhetschef. Hon kommer att ha särskilt fokus på cirkulärt byggande och minskad klimatpåverkan genom digitalisering och smartare stads- och samhällsutveckling.