Bläddrar: XL-Bygg Gråbo

I mars öppnar XL-Bygg i Gråbo utanför Göteborg. Cirka 1500 kvadratmeter mäter butik och lager; utomhusytan är cirka 2500 kvadratmeter: totalt nära 4000 kvadratmeter. Två före detta Derome-anställda driver verksamheten.