Bläddrar: XL-Bygg

XL-Akademin är en digital utbildningsplattform som syftar till att underlätta och effektivisera organisationen och samtidigt möta det ökade kompetensbehovet.

Ålands Motorklubb har blivit utvald att få sitt byggprojekt genomfört med hjälp av XL-Byggs samhällsinitiativ XL-Hjälpen. Projektet är ett utetak och vid midsommar börjar XL-Bygg Simon Bygg och Trä att bygga taket.

XL-Bygg rapporterar att försäljningen under första kvartalet 2022 visar en tillväxt på 20,4 procent på jämförbara enheter, vilket kan jämföras med marknadens 18,9 procent. Enligt företaget har man växt starkare än marknaden de tre senaste kvartalen.

XL-Byggdelägaren C24 Byggkompaniet AB har förvärvat CH Järn AB som grundades 1994 i Hofors av Cesar och Helena Jorda. Idag omsätter bolaget cirka 10 miljoner kronor och har fyra medarbetare. Tillträdesdagen är den 2 maj 2022.

Den 28 april 2022 öppnade XL-Bygg en ny bygghandel för proffsbyggare och privatpersoner i Kungälv. Anläggningen är på totalt cirka 8700 kvadratmeter fördelat på 2200 kvadratmeter bygghall och 6500 kvadratmeter utomhusyta.

XL-Bygg lanserar tillsammans med Vizcon ett verktyg som hjälper kunderna att beräkna materialåtgång och ta fram 3D-visualiseringar av byggkonstruktioner. Syftet är att förenkla kundernas byggprojekt och minska materialsvinnet.

Nu sjösätter XL-Bygg kommunikationskonceptet “Tillsammans” som ska visa att kedjan inte bara säljer byggvaror och verktyg, utan att man också är tillsammans med kunderna och förverkligar deras projekt.

Mestergruppen Sverige har anställt Peter Erixon som ny storkundsansvarig för region Väst och Syd. Han ska fortsätta att utveckla försäljningen mot storkunder för Mestergruppens medlemmar inom XL-Bygg, Bolist och Järnia.