Författare: Karolina Ekholm

En nystartad ekonomisk förening med 19 olika företag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln som öppnar i höst kommer ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till både privatpersoner och företag.

Läs mer

Förstärkt fot och kåpa i metall gör att fläkten tack vare stöt-, vatten- och dammtålighet klarar tuffa miljöer, skriver Milwaukee i ett pressmeddelande.

Läs mer

Det är uppenbart att dagens byggregler och dess funktionskrav öppnar för missförstånd då man bara ser till det numeriska värdet. Det menar organisationerna Svensk Ventilation, Funktionskontrollanterna, Plåt & Ventföretagen, Swesiaq och Installatörsföretagen i en gemensamt skriven artikel.

Läs mer

Byggisolering som innehåller freoner är ett stort miljö­problem. Stora utsläpp av ämnet sker fortfarande i Sverige och för lite görs för att förhindra det. Det skriver kemikalieexperter vid IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Efterfrågan på skogsråvara är fortsatt rekordhögt, vilket lett till en kamp om timret i de svenska skogarna. Sågverken tvingas betala dyrt samtidigt som prishöjningarna på trävaror ut till kund har avstannat. Sågarna sitter i en rävsax – och nu kommer första signalerna att vissa drar i nödbromsen.

Läs mer

Båda lasrarna är IP66-klassade, har ett stötskydd som tål 1,5 meters fall samt 2 meters stativben. Självnivellering och integrerad stötvarningsfunktion med justerbar känslighet meddelar användaren om lasern har rubbats. Med fjärrlåsfunktion kan lasern spärras och göras obrukbar vid stöld.

Läs mer