Bläddrar: Artiklar

Det började med en såg 1946. Att man kan komma osannolikt långt med endast en såg kan snickaren Karl Anderssons efterkommande vittna om. De driver nu en koncern med en unikt lång värdekedja inom sig.
Karl Andersson hade ett gediget handslag, och det räckte, heter det i familjekrönikan. Man kan ana att det också krävdes att familjen var av det rätta viket.

Vi kanske utgår ifrån att svenska tak är världens bästa, med tanke på allt de måste stå ut med och våra stränga normer. Men att okunnigheten kräver stora insatser, menar i alla fall Mataki.

Med svar från drygt 3 000 chefer har branschföreningen Byggcheferna tagit pulsen på byggkrisen just nu. Hälften av alla chefer ser uppskjutna byggstarter som den största konsekvensen av krisen.

Synen på avfall har förändrats. Idag är avfall en resurs. Problemet är att det krävs en struktur för att det vi kastar ska hitta hela vägen tillbaka till industrin som insatsvaror. Och byggbranschen har knappt kommit igång.

Att bygga hus industriellt med modern teknik beskrivs ofta som lösningen på problemet att nyproducerade hus ofta blir så dyra. Men det är inte i någon ovillighet att ta till sig ny teknik som skon klämmer, menar byggforskare.

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent.

Byggmax tog sitt första steg i Danmark 2021 med förvärvet av Næstved Lavpristræ. Nu har första danska butiken öppnat i Vejle.