Bläddrar: Artiklar

Att bygga hus industriellt med modern teknik beskrivs ofta som lösningen på problemet att nyproducerade hus ofta blir så dyra. Men det är inte i någon ovillighet att ta till sig ny teknik som skon klämmer, menar byggforskare.

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent.

Byggmax tog sitt första steg i Danmark 2021 med förvärvet av Næstved Lavpristræ. Nu har första danska butiken öppnat i Vejle.

2021 var ett år med bra tillväxt för Woody Bygghandel. Men omsättningen fick sig en törn. Beijer, Kesko och XL-Bygg förvärvade under året sammanlagt sju Woody-delägare med totalt 21 anläggningar, vilka årligen genererar omsättning på strax över 1,3 miljarder kronor.

Fria bygghandlare och familjeägda företag blir allt färre. Under 2021 tappade Woody Bygghandel sju delägare och ytterligare en delägare köptes av en konkurrent i början av 2022. Klart att det påverkar Woody-kedjan, men det är ingen kris framhåller Peter Sjödahl, vd för Woody Bygghandel.

Det amerikanska startup-bolaget Biomason producerar en slags biocement för att tillverka golvplattor, och inom två år ska husgrunder kunna gjutas med materialet. Bolaget hävdar att materialet skulle kunna minska koldioxidutsläppen från världens betongtillverkning med 25 procent till 2030. Nu kritiserar forskare bolaget.

Med en ny giftfri metod för att impregnera trä ska Robert Högdahl, ägare till Norrlandsfärg i Sundsvall, skaka liv i Östavallssågen som lades ner av Norra Skog 2019. Initialt investeras 20 miljoner kronor på den giftfria metoden.

Impregnerat virke används vid byggen av exempelvis altaner och uteplatser och har en förväntad livslängd på över 20 år eller längre. Enligt Kemikalieinspektionen innehåller inte tryckimpregnerat virke gifter som är direkt farliga för hälsan.

Många nekrologer och minnesord har skrivits i dagspress om Jan Fredells insatser i olika organisationer och föreningar samt grupperingar. Mina minnesord begränsar sig därför till hans insatser för byggvaruhandeln genom Fredells Trä.