Bläddrar: På nya poster

Den 1 februari tillträder Magnus Andersson tjänsten som ny Group CEO för Holm Trävaror AB. Han ersätter då Karl Lindström som har haft rollen som interim vd.

I december tillträdde Christian Clase som ny miljö- och hållbarhetschef. Han kommer senast från Veidekke och ska fortsätta utveckla och arbeta vidare med strategiska processer för Woodys hållbarhetsarbete.

Mia Lewis ska ingå i Kesko Sveriges ledningsgrupp och kommer senast från rollen som vd för Mälardalens Construction Service. Hennes uppdrag är att säkerställa ett konkurrenskraftigt sortiment för K-Bygg, K-Rauta och Onninen, i butik såväl som i e-handeln.

Sebastian Stime tillträder rollen som strategi- och transformationschef och efterträder Petter Allberg som efter sex år i Beijer går vidare i inom bolaget i rollen som Commercial Director.

Henrik Granath blir ny divisionschef inom Derome, där han ska ansvara för bygghandelsverksamheten i Göteborg, Bohuslän, Dalsland och den nya etableringen i Värmland.

Woody Bygghandel har utsett Johan Rosendahl till ny styrelseordförande. Rosendahl, som varit en engagerad delägare och styrelseledamot för frivilligkedjan under en tidigare period, besitter stort kunnande inom branschen och lyfter fram det starka, lokala entreprenörskapet med hög kunskaps- och servicenivå som en fortsatt framgångsfaktor, skriver Woody ett pressmeddelande.