Bläddrar: Dana Lim

Dana Lim har lanserat en ny typ av fogskum med så låg halt av monomeriska isocyanater att produkten inte kräver faromärkning och därmed får användas av alla, även de som saknar härdplastutbildning.