Bläddrar: Derome

Henrik Granath blir ny divisionschef inom Derome, där han ska ansvara för bygghandelsverksamheten i Göteborg, Bohuslän, Dalsland och den nya etableringen i Värmland.

Konstruktionsplywood använts i regel för våtutrymmets bärande väggar och nu har det blivit en global bristvara på grund av kriget i Ukraina. Men ersättningsmaterial finns. Deromes råspontsluckor klarar kraven.

Derome öppnar en ny hyrdepå i Alingsås, och den ligger vägg i vägg med kedjans bygg- och industrihandel. Depån är en del i kedjans satsning att bli landets ledande maskinuthyrningsföretag.

Vid bygget av Platinan i Göteborg satte Derome och Peab upp en 130 kvadratmeter stor pop-up-butik med 500 artiklar, vilket ska ha minskat utsläppen från Deromes materialleveranser med 60 procent.

Anders Carlsson är Deromes nya hållbarhetschef och han ska leda bolagets arbete för att bli klimatneutralt i egen verksamhet 2030 och i hela värdekedjan 2045.

Derome och Serneke har tecknat ett ramavtal som omfattar Deromes helhetserbjudande av byggmaterial, järnvaror, bygglogistik och maskinuthyrning. Avtalet gäller i alla Deromes befintliga regioner och sträcker sig över två år med option på ytterligare ett år.